top of page

2011-2014

- 2014 - ADAPTACJI TYPOWEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO CHMIELNIKI MAŁE DW7L, TYPOWEGO

   GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO, WOLNOSTOJĄCEGO G2 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYDOMOWĄ

   OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

- WYRY

- Inwestor: INWESTOR PRYWATNY

- konstrukcja - drewniana - bale

- powierzchnia użytkowa: 135m2

- 2013 - ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO O CZĘŚĆ DZIENNĄ I BIURO

- MIKOŁÓW

- Inwestor: INWESTOR PRYWATNY

- konstrukcja - budynek tradycyjny murowany

- rozbudowa budynku o część dzienną i pomieszczenie biurowe

- 2012 - ROZBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

- KATOWICE

- Inwestor: INWESTOR PRYWATNY

- konstrukcja - budynek tradycyjny murowany

- rozbudowa budynku o część dzienną i pomieszczenie gospodarcze

- 2011 - NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

- SOSNOWIEC

- Inwestor: INWESTOR PRYWATNY

- konstrukcja - budynek tradycyjny murowany

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż, wiatrołap, podwyższenie

   poddasza oraz dojścia do budynku, lokalizacja wejścia do budynku

bottom of page